Jaki wybór powinien mieć mieszkaniec miasta, który chce korzystać z roweru?

Coraz częściej polskie miasta decydują się na uzupełnienie systemów transportu publicznego o rower miejski. Na tak rozumiany system składają się: środki transportu miejskiego (autobusy, tramwaje, koleje, metro, transport wodny itp.), system opłat pobierany od użytkowników transportu miejskiego (bilety jednorazowe, karty zbliżeniowe, płatności elektroniczne), wreszcie infrastruktura rowerowa. Warto przy tym pamiętać, że jak na razie systemy komunikacji miejskiej nie są dochodowe, tzn. miasta do nich dokładają, starając się w ten sposób osiągnąć inne cele, np. zmniejszyć liczbę samochodów w centrach, umożliwić przemieszczanie się osobom starszym itp. itd.

Zapraszam do lektury!

Postanowiłem ponownie przyjrzeć się możliwościom, przed którymi stoi przykładowy Kowalski, który chciałby rozważyć wybór roweru jako środka transportu publicznego. Pod uwagę wziąłem następujące możliwości:

a. rower miejski z wypożyczalni - przy analizie kierowałem się informacjami dostępnymi w prasie (magazyn rowertour) oraz znalezionymi w Internecie na stronach wypożyczalni,
b. rower prywatny,
c. składany rower miejski.

Celowo w powyższym zestawieniu umieściłem składany rower miejski. Jest to w pewnym stopniu moja autorska propozycja podejścia do zagadnienia transportu publicznego. Poniżej ponownie przedstawiam założenia:

a. miasto lub podmiot prywatny zakupuje pewną liczbę rowerów składanych,
b. miasto lub podmiot prywatny dzierżawi rowery składane osobom prywatnym, które uiszczają pewną opłatę 'startową',
c. w zamian za przystąpienie użytkownika do systemu miasto obniża koszty korzystania z komunikacji miejskiej,
d. za utrzymanie roweru odpowiedzialna jest osoba prywatna.

Poniższa tabela zawiera analizę wybranych czynników związanych z wykorzystaniem poszczególnych rodzajów rowerów.

Analizowany czynnik Rower miejski z wypożyczalni Rower prywatny Składany rower miejski
Koszt roweru z punktu widzenia klienta 0 pln 350 - 3 500 pln do ustalenia
Koszt przejechania 10 km * 1 pln (Venturilo, powyżej 20 min.) 0 pln + koszty utrzymania 0 pln + koszty utrzymania
Możliwość zabrania roweru do środków komunikacji miejskiej = pełna integracja z transportem miejskim Nie Raczej nie, chyba że jest to rower składany Tak
Funkcja transportowa Tak Tak Tak
Funkcja rekreacyjna Raczej nie Raczej tak Raczej nie
Możliwość zostawienia roweru przy stojaku wypożyczalni miejskiej Tak Nie do ustalenia
Wymagana skala inwestycji dla miasta ** Duża Brak Średnia
Zniżki na bilety komunikacji miejskiej Nie Nie / do rozważenia Nie / do rozważenia
Niebezpieczeństwo kradzieży Niewielkie Znaczne Niewielkie
Masa roweru Znaczna Przeciętna Niewielka
Udział miasta w tworzeniu systemu Znaczny Brak Dyskusyjny

* Koszt bez porównania niższy niż w przypadku biletów komunikacji miejskiej!

** Minimum kilkanaście punktów wypożyczenia (50 tys. pln / punkt) + kilkaset rowerów, około 2 000 pln / sztuka + uruchomienie systemu informatycznego (80 tys. pln) - źródło, rowertour, nr 10 (68), październik 2013

 

Proponowane środki wsparcia rowerzystów dojeżdżających na własnych rowerach ze strony miasta:

a. zniżki na bilety komunikacji miejskiej,b. dzierżawa lub zniżki na zabezpieczenia rowerowe.

Podsumowanie:

a. wprowadzenie rowerów miejskich z wypożyczalni wiąże się z dużymi inwestycjami,
b. wprowadzenie składanych rowerów miejskich powinno się wiązać z mniejszymi inwestycjami niż zwykłych rowerów miejskich,c. tylko składany rower miejski pozwoli na prawdziwą integrację z transportem miejskim,
d. składany rower miejski powinien szybko i namacalnie przyczynić się do zwiększenia liczby osób podróżujących na rowerach.

Komentowanie za pomocą rozszerzenia JComments zostało wyłączone. Zapraszam do dodawania komentarzy za pomocą aplikacji Disqus.